Vacature: Monteur

TexelSun Mechanisatie zoekt nieuwe monteurs, ervaren en in spe!

Meer info

Privacy verklaring Texelsun Mechanisatie B.V.

Texelsun Mechanisatie B.V., gevestigd aan Oorsprongweg 65, 1795 LB DE COCKSDORP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.texelsunmechanisatie.nl
Oorsprongweg 65
1795 LB DE COCKSDORP
0222-760100

Uw privacy

Texelsun Mechanisatie B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Texelsun Mechanisatie B.V. persoonsgegevens van relaties verwerkt waaronder prospects, klanten, leveranciers, stakeholders, bezoekers van onze website en social media.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Texelsun Mechanisatie B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij :

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om u persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, als daar aanleiding toe bestaat te corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Texelsun Mechanisatie B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Texelsun Mechanisatie B.V. hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adresgegevens, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Texelsun Mechanisatie B.V. rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
  • Als u bij ons bestelt en/of levert zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om in de toekomst persoonlijk (per e-mail) op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bewaartermijn

Texelsun Mechanisatie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien sprake is van een transactie houden wij ons aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegeven aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden  door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Texelsun Mechanisatie B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging

Texelsun Mechanisatie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Texelsun Mechanisatie B.V.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Texelsun Mechanisatie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookie beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Texelsun Mechanisatie B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Texelsun Mechanisatie uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan:

Texelsun Mechanisatie B.V., Oorsprongweg 65, 1795 LB  De Cocksdorp of e-mail: administratie@texelsunmechanisatie.nl.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de FEDECOM VOORWAARDEN van toepassing. De voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

Bekijk onze showroom

Meer informatie

Onderhoud

Preventief onderhoud aan uw machinepark is belangrijk. TexelSun Mechanisatie beschikt over een moderne werkplaats en vakkundige monteurs. Ook voor reparaties en storingen bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer informatie

Verhuur

Heeft u een eenmalige of uitzonderlijke klus? Of behoort het aanschaffen van bepaalde machines niet tot de mogelijkheden? TexelSun Mechanisatie biedt een ruim machinepark voor verhuur.

Bekijk de mogelijkheden

Verkoop

Een grote machine aanschaffen, dat doet u niet zomaar. TexelSun Mechanisatie geeft een eerlijk advies en levert alleen kwaliteitsproducten. Bekijk de mogelijkheden en neem contact met ons op.

Onze machines